Garantia

/Garantia
Garantia2020-04-24T15:10:15+03:00

Garantia Balance Life

 

O reputație solida nu se poate construi decât prin oferirea in mod constant a unor servicii de calitate, dar mai ales asigurându-ne de faptul ca suntem un partener de încredere, că suntem ceea ce va doriți.

Cu balancelife.ro beneficiați întotdeauna de garanția produselor achiziționate conform legislației în vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor.

Prin garanția comerciala aveți la dispoziție servicii de reparație gratuita din partea noastră sau a producătorului in baza certificatului de garanție emis.

Toate produsele comercializate de către magazinul nostru online beneficiază de condiții de garanție conforme legislației romanești in vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003 si OUG 174/2008). Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de producători.

Certificatele de garanție sunt emise fie de BALANCE LIFE SRL fie direct de producător, in cazul in care acesta are o rețea de service naționala, situație in care clienții trebuie sa apeleze la rețeaua de service autorizata a acestuia (rețea care este găsita in certificat sau va este comunicata).

In cazul in care certificatul de garanție este emis de firma noastră, clientul va apela la centrul nostru de service situat in București, bd. Gheorghe Sincai, nr. 15, bl. 5A, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 4,  Tel. +40771766123 sau +40741173033 de luni pana vineri, cu excepția sărbătorilor legale, in intervalul orar 11:00 – 16:00. Recomandăm o discuție telefonică prealabilă.

Produsele recondiționate au certificatul de garanție emis de către BALANCE LIFE SRL si beneficiază de garanția indicata pe fisa corespunzătoare, respectând condițiile normale de utilizare. Condițiile de utilizare, manipulare si transportare a unui produs recondiționat sunt aceleași cu cele de la produsele noi, certificatul de garanție este emis de către BALANCE LIFE SRL, iar acestea beneficiază de garanția indicata pe fisa corespunzătoare, respectând condițiile normale de utilizare.

Procedurile si condițiile pe care trebuie sa le respecte clienții noștri in cazul apariției unor probleme de garanție in vederea rezolvării cat mai rapide sunt:
Verificați daca certificatul de garanție este emis de BALANCE LIFE/IOAN CO SRL, sau de către producătorul autorizat si daca este completat corect, cu data achiziționării, stampilat si semnat.

In cazul in care certificatul de garanție este emis de către BALANCE LIFE/IOAN CO SRL, puteți aduce personal produsul defect la adresa, in zilele si intervalul specificate mai sus. In cazul in care sunteți din afara Bucureștiului îl puteți trimite la aceeași adresa prin serviciul de curierat NEMO EXPRESS, cu confirmare de primire dar asigurând prin ambalarea corespunzătoare integritatea coletului și specificându-se plasarea pe contractul BALANCE LIFE SRL si trimiterea către Centrul de Service. Produsul trebuie sa fie însoțit obligatoriu de certificatul de garanție emis de BALANCE LIFE/IOAN CO SRL, de actul de achiziție al produsului  în original sau copie (factura, bon fiscal) si trebuie sa aibă intacte elementele de identificare (număr de serie). Nu uitați să specificați datele dvs. de contact: nume, prenume, telefon, mail, pentru a va putea informa despre stadiul reparației și să furnizați o descriere a defectului, daca se cunoaște sau nu cauza si orice informație, chiar daca pare nesemnificativa, de care aveți cunoștința legata de comportamentul produsului și apariția defectului.  Costurile de expediere si returnare ale produselor care vor fi reparate sau înlocuite vor fi suportate de către firma noastră. În măsura în care defectele sau neconformitățile produsului nu fac obiectul garanției (manipulare si utilizare defectuoasa, utilizare la alți parametri decât cei indicați de producător etc.) costurile aducerii la conformitate si cele de expediere vor fi suportate de către client.

Produsele ce urmează a fi reparate sau înlocuite nu vor fi primite de către serviciul nostru specializat decât corect ambalate in colete. Nu se primesc in garanție produse neambalate. Cele 15 zile lucrătoare in care vom soluționa problema neconformității produsului curg din momentul in care produsul defect ajunge in posesia serviciului nostru specializat.

Condiții de ambalare pentru produsele trimise către proprietarul magazinului balancelife.ro prin curier:

 • produsul achiziționat se expediază in cutia sa originala, pus in sistemul de protecție sau ambalat in folie protectoare, in așa fel încât sa nu sufere șocuri la transport; la rândul ei, cutia originala se ambalează in hârtie;
 • produsele achiziționate, care nu mai au cutia originala, sunt si ele ambalate cu folie protectoare si puse intr-o cutie, care, la rândul ei, trebuie ambalata;
 • pe colet trebuie menționat: In atenția Departamentului Service;
 • coletul trebuie sa conțină certificatul de garanție, cu datele de identificare corecte ale produsului, însoțit de o copie a actului fiscal (factură sau bon fiscal);
 • coletul trebuie însoțit de o descriere a defectului constatat la produs, precum si a situațiilor in care acesta se manifesta.
 • In momentul sosirii coletelor la centrul nostru de service, se va face o scurta verificare vizuala a coletului in prezenta curierului. Daca se constata urme de loviri sau manipulări defectuoase ale coletului sau daca starea acestuia nu este impecabila din punct de vedere al integrității, se va face un proces-verbal in care sa se constate aceste probleme; o copie va fi înmânata curierului.
 • Diagnosticarea defectelor produsului se face in cel mult 72 de ore de la recepția produsului defect in centrul nostru de service, in condițiile specificate mai sus. In cel mai scurt timp dar nu mai mult de 10 zile de la recepție, centrul nostru de service se obliga sa comunice beneficiarului diagnosticul, măsura reparatorie care va fi aplicata si estimarea termenului la care produsul va fi readus la conformitate. După readucerea produsului in stare de funcționare, aveți posibilitatea de a ridica produsul direct din centrul nostru de service sau sa solicitați expedierea sa prin curier. Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de garanție. Acest interval se considera din momentul înregistrării in unitatea de service (recepția coletului conform indicațiilor de mai sus), pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si notificarea in scris, in vederea ridicării produsului, sau pana la predarea efectiva a produsului către client.

In cazul solicitărilor nejustificate, se percepe o taxa de constatare in valoare de 40 lei, precum si plata costurilor de expediere dus-întors.

Nu fac obiectul garanției produsele care au etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate, modificate sau alte urme de intervenție, produsele utilizate in condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura si presiune, șocuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in condiții excesive de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), așezarea in poziții altele decât cele descrise in manualul de utilizare, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe ori obiecte străine in interiorul echipamentelor, intervenția mecanica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitor componente in timpul funcționarii echipamentelor.
Situații care duc la pierderea garanției produsului:

 • Nerespectarea condițiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere in funcțiune, exploatare si întreținere prevăzute in instrucțiunile de folosire/manualul de utilizare sau in condiții ce contravin standardelor tehnice din Romania;
 • Alimentarea la rețeaua electrica fără împământare sau nerespectarea parametrilor de alimentare (tensiune electrica, temperatura mediu ambiant, umiditate etc.) care nu respecta specificațiile tehnice indicate in instrucțiunile de folosire/manualul de utilizare;
 • Supunerea la șocuri electrice si mecanice sau vibrații;
 • Vărsarea unor lichide pe aparat;
 • Deteriorarea afișajelor sau a carcasei;
 • Intervenții neautorizate in echipamente.
 • Utilizarea unor consumabile cu specificații diferite decât cele indicate de producător/distribuitor;
 • Documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
 • Aparatul prezintă deteriorări cauzate de accidente mecanice, lovituri, șocuri, pătrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare greșita sau neglijenta, schimbări ale stării originale a produsului, păstrarea in condiții improprii, expunerea la acțiunea substanțelor chimice corozive, expunerea la intemperii, funcționarea repetata in regim de mari diferențe de temperatura care cauzează fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiații solare;
 • Modificarea sau desigilarea aparatului de către alte persoane necalificate/neautorizate de către producător/distribuitor.
 • Pierderea certificatului de garanție sau prezentarea unui certificat de garanție necompletat si neștampilat determina ieșirea din garanție a produsului.
 • Deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei cu numărul de identificare (serialul) al produsului duce la pierderea garanției.

Garanția nu acoperă:

 • cheltuielile si riscurile de transport legate de garanția produselor;
 • orice modificare adusa produsului fără aprobarea scrisa a producătorului sau a distribuitorului;
 • întreținerea periodica necesara si reparația sau înlocuirea de componente care provine dintr-o uzura normala;
 • defectele fizice produse in urma șocurilor mecanice/termice (spărturi, zgârieturi, crăpături, arsuri, deformări etc.);
 • garanția nu este acoperita in cazul pătrunderii obiectelor străine sau lichide in interiorul produsului.

De la garanție sunt excluse:

 • părțile de natura consumabilă;
 • articolele conexe necesare funcționarii produsului, dar care nu sunt parte integranta a acestuia;
 • piesele nefuncționale, respectiv, piesele a căror defectare/modificare nu are drept consecința imposibilitatea utilizării produsului la parametri funcționali declarați;
 • piesele casabile;
 • defectele cauzate de suprasarcini, întreruperi ale alimentării electrice sau conectarea incorecta a acesteia;
 • defectele datorate conectării greșite a accesoriilor opționale;
 • deteriorările de genul zgârieturilor, șocurilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința;
 • vânzătorului in momentul primirii produsului.

Produsele neridicate din unitatea de service in termen de 60 de zile de la soluționare vor fi declarate abandonate și vor intra în posesia BALANCE LIFE SRL .

Daca produsul defect are un certificat de garanție emis de către producător, se supune procedurilor de lucru aflate pe acel certificat si se repară sau înlocuiește numai in rețelele de service aflate pe acesta.

Atenție:  Aceste produse nu pot fi aduse sau trimise in service-ul BALANCE LIFE SRL, ci se predau numai rețelelor autorizate de producător. Aceste certificate de garanție sunt predate in original la achiziția produselor. Pierderea acestora atrage după sine invalidarea garanției.

In cazul in care totuși întâmpinați o dificultate in rezolvarea problemelor de garanție, sau dacă actele dumneavoastră de garanție au fost emise de o alta societate care a administrat in timp site-ul nostru, va rugam sa ne contactați apelând la numărul de telefon +40771766123 sau +40741173033 ori să menționați doleanțele dumneavoastră la adresa: contact@balancelife.ro